Πρώτη επίσκεψη


Στο ιατρείο μας, κάθε σχέδιο θεραπείας που προτείνουμε είναι αποτέλεσμα λεπτομερούς εξέτασης, και υλοποιείται από ένα δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών με στόχο, αισθητικά και λειτουργικά, άρτιου και απόλυτα φυσικού αποτελέσματος.

Στόχος του οδοντιατρικού ελέγχου (αρχική εξέταση) είναι η ανάλυση και καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης, η διάγνωση τυχών προβλημάτων και ο σχεδιασμός της θεραπείας.

Η αναλυτική καταγραφή περιλαμβάνει τη λήψη ενδοστοματικών φωτογραφιών, ψηφιακών ακτινογραφιών ή/και πανοραμικής ακτινογραφίας, ενώ μπορεί να κριθεί απαραίτητη η χρωματοληψία ή και η λήψη αποτυπωμάτων.

Τα στοιχεία που θα ελεγχθούν κατα την πρώτη σας επίσκεψη είναι:

  • Οι μαλακοί ιστοί της στοματικής κοιλότητας και το περιοδόντιο (ούλα, φατνιακό οστό κ.α.).
  • Το κάθε δόντι ξεχωριστά (ύπαρξη τρυγίας, τερηδόνας, έλεγχος εμφράξεων, θέση, σχήμα, χρώμα κ.α.).
  • Η σχέση δοντιών μεταξύ τους αλλά και με τα ούλα, το φατνιακό οστό, τα χείλη και το πρόσωπο.

Μετά την συλλογή και μελέτη όλων αυτών των πληροφοριών θα γίνει η διάγνωση, θα εκτιμηθεί η δυνατότητα παρέμβασης στο κάθε δόντι καθώς και στη στοματική κοιλότητα και θα σας δοθεί γραπτά και θα σας αναλυθεί λεπτομερώς το προτεινόμενο σχέδιο θεραπείας (διαδικασία θεραπείας, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, προβλεψιμότητα σε βάθος χρόνου, αριθμός επισκέψεων, κόστος κλπ).

Η πρώτη σας επίσκεψη διαρκεί 30-60 λεπτά.

Το κόστος του οδοντιατρικού ελέγχου είναι 30€, το οποίο αφαιρείται από οποιαδήποτε οδοντιατρική εργασία ακολουθήσει μέσα σε διάστημα το πολύ 2 μηνών