Το ιατρείο


Τεχνολογικός εξοπλισμός

Ο ασθενής πρέπει να νιώθει σιγουριά και ασφάλεια τόσο στο στάδιο της διάγνωσης, όσο και στα στάδια της θεραπείας και της παρακολούθησης. Το ιατρείο είναι εξοπλισμένο με σύγχρονο οδοντιατρικό εξοπλισμό, ο οποίος προσφέρει ακριβή αποτύπωση της κατάστασης του ασθενή, ανώδυνη θεραπεία και αποτέλεσμα απολύτως φυσικό και σύμφωνο με τις ανάγκες του.